Langwaffenmunition

4,3 x 45 DAG Versuchspatrone

7,-

4,3 x 45 DAG Versuchspatrone molybdänbesch.

7,-

.17 HMR

3,-

.17 REM Fierball 7,-

.17 Remington

6,-

4,6 x 36 Cetme

5,-

4,6 x 36 HK

5,-

4,7 x 45 DAG VM Versuchspatrone

6,-

4,7 x 45 DAG Sollbruch Versuchspatrone

15,-

5mm Remington Magnum

3,-

.22 Ifb. Gummigeschoss

2,-

.22 Magnum

2,-

5,45 x 39 Exerzier

3,-

5,45 x 39 Plastikgeschoss

3,-

5,45 x 39 Militär

3,-

.375 Wby

10,-

.215

3,-

.22 Jet

3,-

.22 PPC USA

5,-

.22 Winchester Center Fire

5,-

.218 Bee

3,-

.22 Hornet

2,00,-

.22 Hornet Beschuss 3,00,-

.220 Russian

3,-

.220 Swift

3,-

.221 Remington

3,-

.222 Remington

2,00,-

.222 R Remington

5,-

.222 Remington Magnum

3,-

.223 Remington Jagd

2,50,-

.223 Remington Militär

2,00,-

.223 Remington Exerzierpatrone (Messing)

3,00,-

.223 Remington Platz Messing kurz gebördelt

1,-

.223 Rem. Platz Messing lang gebördelt

1,-

.223 Rem. Platz Plastik schwarz

1,-

.223 Winchester Super Short Magnum

6,-

.224 Weatherby Magnum

5,-

.225 Winchester

5,-

.22- 250

3,-

5,6 x 35 R Vierling

4,-

5,6 x 33

6,50,-

5,6 x 50 Magnum

3,-

5,6 x 50 R Magnum

3,-

5,6 x 52 R

3,50,-

5,6 x 57

3,50,-

5,6 x 57 R

3,50,-

5,6 x 61 vom Hofe

8,-

5,6 x 61 R vom Hofe

8,-

6mm PPC USA

7,50,-

5,7 x 28 belg. Versuchspatrone

7,-

6mm Remington BR

3,50,-

6mm BR Norna

4,-

6mm Remington

3,-

6mm Musgrave

7,50,-

6 x 62 Freres

6,-

6 x 62 R Freres

4,-

6,17 Spitfire

6,71 Phantom

14,-

14,-

.240 Weatherby Magnum

6,-

.240 Holland & Holland Belted

8,-

.243 Winchester

3,-

.243 Winchester Super Short

6,-

.244 Holland & Holland

19,-

.25 Winchester Super Short Magnum

6,00,-

.25 - 20 Winchester

6,-

.25 - 20 Single Shot

7,-

.25 -25 Stevens

13,-

.25 - 35 Winchester (6,5x52R)

4,-

.250 Savage

6,-

.256 Winchester Magnum

9,-

.257 Roberts

5,-

.257 Weatherby Magnum

7,-

.25- 06

4,-

6,5 Japan Arisaka

7,-

6,5x50 R Reb 10,-
7x50 R Reb 9,50,-

 

.22 Kurz

.22 lang

.300 H & H Maqnum

.300 Winchester Scharfschützen

2,-

2,-

6,-

7,-

.50 Beo Wulf 10,-

.300 H & H Super FL

7,-

.300 Rernington Ultra Magnum

9,-

.300 Remington SA Ultra

5,-

.300 Winchester Magnum

6,-

.300 Weatherby Magnum

6,-

.300 Rook

5,-

.300 Sherwood

7,-

.300 Savaqe

5,-

.300 Short Magnum Winchester

6,-

.300 Whisper Subsonic

12,-

.300 Dakota

11,-

.300 Pegasus

15,-

.30 R Blaser

4,-

.303 Savage

5,-

.303 British

10,-

.303 British Exerzier

3,-

.303 Briüsh Holzgeschoss

3,-

.307 Winchester

3,-

.308 Winchester Militar

2,-

.308 Winchester Jagd 

4,-

.308 Winchester Training (PT) blau

1,-

.308 Winchester Training (PT) weiss

5,-

.308 Winchester Platzpatrone oliv

1,-

.308 Winchester Platzpatrone schwarz

1,-

.308 Winchester Platzpatrone rot

1,-

.308 Winchester Platzpatrone Messing

1,-

.308 Winchester Holzgeschoss

3,-

.308 Wln Treibladung für Granate

3,-

.308 Exerzier

3,-

 

 

.308 Norma Magnum 

5,-

.30- 06 Militär

2,-

.30 - 06 Jagd

4,-

.30 - 06 Platz

3,-

.30 - 06 Platz Treibladung

3,-

.30 - 06 Platz Plastik gold

1,50

.30 - 06 Holzgeschoss

3,-

 

 

.30 - 06 Kurzbahn

3,-

.30 - 40 Krag

5,-

7 62 x 39 Treibladung

3,-

 

 

7,62 x 39 Kurzbahn

3,-

7,62 x 39 Militär

2,-

7,62 x 39 Exerzier Metall

3,-

7,62 x 39 Exerzier Plastik

1,-

7,62 x 45

5,-

7,62 x 54 Russ. Militär 

2,-

7 62 x 54 Russ. gelbe Spitze

3,-

7,62 x 54 R Platz

3,-

7,62 x 54 Russ. Exerzier Metall

3,-

7,62 x 54 Russ. Exerzier Plastik

2,-

 

 

7,5 x 55 Swiss Militär

3,50,-

7,5 x 55 Swiss Exerzier spitz 

3,-

7,5 x 55 Swiss Exerzier Versuch

5,-

7,5 x 55 R (subkaliber)

6,-

7,65 Argentinisch Platz

3,-

7,65 Argentinisch

4,-

7,65 Belgisch

4,-

7,5 x 54 MAS

4,-

7,5 x 54 MAS Holzgeschoss

3,-

.32 Winchester Spezial

4,-

.32 Remington

6,-

.32 - 20 Winchester

5,-

.32 - 40 Winchester

19,-

7,82 Patriot

15,-

7,82 Warbird

15,-

.318 Westlev Richards

7,-

.330 Dakota

11,-

.333 Nitro Express (rimless)

30,-

338 Norma Mag 10,-
300 Norma Mag 10,-

.351 Winchester

3,-

.356 Winchester

5,-

.358 Winchester

5,-

.358 Norma Magnum

8,-

9 x 56 Mannl. Schönauer

12,-

9 x 57

6,-

9 x 57 R

6,-

9,3 x 53 (Schweiz)

12,-

9,3 x 53 R

12,-

9,3 x 57

15,-

9,3 x 57 R 360

9,-

9,3 x 62

8,-

9,3 x 64

8,-

9,3 x 65 R Collath

15,-

9,3 x 70 Magnum

14,-

9,3 x 72 R

5,-

9,3 x 74 R

6,-

9,3 x 80 R (-360 Deutsche Express)

30,-

9,3 x 82 R

25,-

 9,3 x 57 R-360

9,-

.376 Steyr

10,-

.378 Weatherby Magnum

8,-

.38 / 40 Winchester

14,-

.38 / 55 Winchester

19,-

.38 / 56 Winchester

15,-

9,3 x 72 R .360 d

8,-

9,5 x 47 R

10,-

9,5 x 57 Mannl.- Schönauer

8,-

9,5 x 66 SE vom Hofe

10,-

10,3 x 60 R (Schweiz)

10,-

10,3 x 65 R Bänziger

30,-

10,4 x 42 R Vetterli

16,-

10,4 x 47 R Vetterli

14,-

10,5 x 47

15,-

10,57 Meteor

15,-

10,75 x 68

10,-

.401 Self Loader

8,-

.405 Winchester

12,-

.404 (Jeffery)

12,-

.416 Taylor

14,-

.416 Remington Magnum

10,-

.416 Rigby

20,-

.416 Weatherby Magnum

12,-

.416 Dakota

29,-

.500 / 416

14,-

.425 Westley Richardson

14,-

11 x 41 R (11mm Werndl Karabiner)

18,-

11 x 50 Werder

18,-

11 x 52 R Beaumont

38,-

11mm Albini

20,-

11,05 Chassepeaut 1866 Zündnadelpatrone

12,-

11mm Dän. Remington

18,-

11,2 x 60 Schüler

75,-

11,2 x 72 Schüler

25,-

11,15 x 52 LK

(Lancaster Kugel)

14,-

11,15 x 65 R LK

15,-

43 Mauser (11,15 x 60 R) G 71

10,-

11,15 x 60 R Gras

15,-

11,15 x 58 R Mannlicher M 1886

18,-

11,15 x 58 R Werndl

15,-

43 Spanisch

20,-

11,6 x 40 R (Groenland)

15,-

11,7 55 Unterschall Scharfschützenpatrone

25,-

.444 Marlin

5,-

.44 - 40 Winchester

30,-

.45 - 70 Gouvernment

10,-

.45 Blaser

10,-

.450 - 400

15,-

.450 Rigby Magnum

15,-

.450 N. E.

15,-

.450 Ackley

15,-

.450 Nr. 2 Westley Richardson

15,-

.450 Dakota

    19,-

 

6,5 x 52 R

7,-

6,5 x 53,5 Hembrug

12,-

6,5 x 53,5 Portugal ( dicker Rand)

12,-

6,5 x 55

2,-

6,5 x 55 Exerzier

3,-

6,5 x 55 Kurzbahn

2,-

6,5 x 55 Beschuss

3,-

6,5 - 284 Lapua

5,-

6,5 x 57

3,-

6,5 x 57 R

3,-

6,5 x 65 RWS

5,-

6,5 x 65 R RWS

4,-

6,5 x 54 Mannlicher Schönauer

4,-

6,5 x 54 Mauser

5,-

6,5 x 54 R (Russ. Scheibenpatrone)

3,-

6,5 Carcano (NEU)

4,-

6,5 Carcano Original

7,-

6,5 x 63 Messner Magnum

15,-

6,5 x 63 R Messner Magnum

15,-

6,5 x 70 R

8,-

6,5 Remington Magnum

4,-

6,5 x 58 R (Sauer & Sohn)

8,-

6,5 x 58 Mauser (Portugal)

8,-

6,5 x 68 R

7,-

6,5 x 68

7,-

6,53 Scramjet

15,-

6,71 Phantom

12,-

.260 Remington

7,-

.264 Winchester Magnum

7,-

.270 Winchester

4,-

.270 Winchester Short Magnum

6,-

.270 Weatherby Magnum

5,-

.275 H & H Magnum (rimless)

13,-

.280 Remington

10,-

.280 Ross

10,-

.280 Halger

15,-

7 x 33

6,-

7- 30 Waters

7,-

7 mm - .223 (7mm TUC)

8,-

7 x 57

3,-

7 x 57 Kurzbahn

4,-

7 x 57 R

3,-

7 x 61 Super

15,-

7 x 65 R

3,50,-

7 x 64

3,50,-

7 x 66 SE vom Hofe

8,-

7 x 75 RS vom Hofe

8,-

7mm Winchester Short Maonum

7,-

7mm Remington Magnum

5,-

7mm Remington Ultra Magnum

9,-

7mm Remington SA Ultra Magnum

9,-

7mm Weatherby Magnum

7,-

7 x 72 R

8,-

7mm STW (Shooting Times Westerner)

7,-

7mm Dakota

10,-

7mm Rigby Magnum

35,-

7mm 08

4,-

7mm BR Remington

4,-

7,21 Firebird

15,-

7,21 Tomahawk

15,-

7,35 Terni

8,-

.28 - 30 (Stevens)

30,-

.284 Winchester

6,-

.297/ 230 Kynoch (Morris short)

7,-

.297/ 250 Kvnoch

7,-

.30 Remington

5,-

.30 Super Flanged (Holland)

15,-

.30 Carbine

2,50,-

.30 Carbine Pfalz Alu

1,-

.30 Carbine Platz Plastik schwarz

1,-

.30 Carbine Exerzier

3,-

.30 - 378 Weatherby

13,-

.30 - 30 Winchester

3,-

 

26 Nosler 14,-
28 Nosler 14,-

.338 Winchester Maqnurn

5,-

.338 Lapua Magnum

7,-

.338-06 A- Square

9,-

.338 Remington Ultra Magnum

9,-

.338 - 378 Weatherby

15,-

.338 Excalibur

15,-

.340 Weatherby Magnum

5,-

.348 Winchester

7,-

 7,7 Arisaka

10,-

.375 H & H Magnum

8,-

.375 Winchester

5,-

.375 Mag. Flanged

12,-

.375 Flanged N.E. 21 / 2

12,-

.375 Dakota

9,-

.375 JRS A- Square

10,-

.375 Remington Ultra Magnum

9,-

7,92 x 24,5 (subcaliber)

12,-

8 x 50 R Steyr

5,-

8 x 33 Sturmgewehr

5,-

8 x 33 Platzpatrone

3,-

8 x 33 Neufertigung

3,-

8 x 48 R Sauer

6,-

8 x 51

12,-

8 x 54 Krag Jörgensen

15,-

8 x 56 Mannlicher Schönauer

6,-

8 x 57 I

5,-

8 x 57 IS Militär

2,-

8 x 57 IS Militär vor 1945

2,-

8 x 57 IS Beschuss

3,-

8 x 57 IS Treibladung f. Granate

3,-

8 x 57 IRS

3,-

8 x 57 IR

5,-

8 x 57 R 360

5,-

8 x 57 IS Exerzier

6,-

8 x 57 IS Platz gebördelt

2,-

8mm Breda

5,-

8 x 58 R Sauer

6,-

8 x58 R Dän. Krag

6,-

8mm Remington Magnum

9,-

8 x 60

6,-

8 x 60 S Magnum

7,-

8 x 60 R

10,-

8 x 60 RS

6,-

8 x 64 S

7,-

8 x 65 R

8,-

8 x 65 RS

8,-

8 x 56 R Steyr

5,-

8mm Kropatschek original

5,-

8mm Kropatschek Holzgeschoss

3,-

8x75R

27,-

8mm Kropatschek Exerzier

8,-

8 mm Guedes 8 x 60

10,-

8mm Lebel

3,-

8mm Lebel Typ 1

12,-

8mm Lebel Holzgeschoss

5,-

8 x 68 S

5,-

8 x 72 R (Brenneke)

12,-

8 x 75 S

8,-

8 x 75 RS

5,-

8,15 x 46 R original

4,-

8,15 x 46 R Neuanfertigung

3,-

8,2 x 53 R (Finnland)

5,-

8,2 x 57

3,-

8,2 x 56 Mannlicher Schönauer

6,-

8,5 x 63 REB

7,-

8,5 x 63 R REB

8,-

8,59 Titan

12,-

8,59 Galaxy

12,-

9,1 x 40 G Teschin

8,-

.35 Whelen

6,-

.35 Remington

3,-

.35 W.C.F

6,-

.350 Remington Magnum

3,-

.450 Marlin

8,-

.45 - 90

40-60 Marlin

15,-

15,-

.45 - 100 Sharps

12,-

.45 - 110 Sharps

12,-

.45 - 120 Sharps

15,-

.458 Winchester Magnum

9,-

.458 Lott

13,-

12,7 x 44 R (Remington Norwegen)

16,-

12,7 x 70 Schüler

32,-

.460 Weatherby Magnum

10,-

.460 Short A - Square

19,-

.470 N. E.

18,-

.470 Capstick

15,-

.475 No 2 Westley und Richards

19,-

.475 Ackley

19,-

.495 A - Square

23,-

.500 /.465 N. E.

19,-

.500 No 2

19,-

.500 Jeffrey

22,-

.577 / .500 NE

33,-

.50 BMG VM Neufertigung

10,-

.50 BMG A - Max

16,-

.50 BMG Kurzbahn

10,-

.50 BMG Platzpatrone

8,-

   

.50 BMG Teilmantel Rundkopf

8,-

.50 BMG Vollmessing- Geschoss

15,-

.50 BMG Exerzierpatrone

8,-

.50 Alaskan

12,-

.50 - 70 (Government)

20,-

.50 - 110 (Winchester Express)

25,-

.50 - 120 (Sharps)

25,-

.50 - 140 Sharps

25,-

.500 Wyomi Express

20,-

.505 Gibbs

24,-

.577 - 450 (Martini-Henry)

24,-

.577 Snider

24,-

.577 N. E.

30,-

.577 Tyrannosaur

40,-

.585 Nyati

30,-

.600 N. E.

45,-

 

 

.70 / 150

25,-

.700 N. E.

120,-

Laderahmen und Ladeclips

 
   

98 K

1,-

98 K WK II

3,-

7,5 MAS

3,-

7,65 Arg.

3,-

.303 Brit.

3,-

6,5 x 55 Schwede

1,50

6,5 Carcano

8,-

Gew. 88

15,-

P 17

3,-

Steyr 8 x 56 R und 8 x 50 R

5,-

Berthier Lebel 3er

15,-

Berthier Lebel 5er

15,-

M 16

2,-

Mosin Nagant Stahlblech

12,-

Garand Rifle

12,-

Mannlicher- Schönauer 6,5 x 54

8,-

.AK 47

7,-

AK 74

7,-

Tokarev

5,-

C 96

12,-